ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

the-thinker-art.jpg

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Εμείς στη StrategyCom πιστεύουμε ότι η Στρατηγική χρειάζεται αποτελεσματική επικοινωνία και κάθε μορφή Επικοινωνίας πρέπει να είναι αποτέλεσμα σωστής στρατηγικής και προσεκτικού σχεδιασμού. Ζούμε στην εποχή της Επικοινωνίας άλλωστε, όπου χωρίς σταθερή, συμπαγή και σωστή Στρατηγική, η Επικοινωνία από asset μπορεί να μεταμορφωθεί σε εμπόδιο οδηγώντας στην αποτυχία του σχεδιασμού μας.

Έτσι, η Στρατηγική και η Επικοινωνία αποτελούν τις δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος, απαραίτητες και οι δυο για την Επιτυχία.

Επίκεντρο της δουλειάς μας είναι η επιχείρηση, το δημόσιο πρόσωπο, ο υποψήφιος, ο εκπαιδευόμενος, ο επαγγελματίας που έχουμε απέναντι μας. Στόχος μας να αναδείξουμε, μέσα από τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα βελτιώνοντας την εικόνα και το μήνυμα του προς το κοινό που απευθύνεται ο κάθε πελάτης μας ξεχωριστά.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Δεν είναι αυτοσκοπός μας η Επικοινωνία αλλά εκείνη η Στρατηγική που θα συνδυάζει την Επικοινωνία με την Ουσία.

Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα, όπως δεν κάνει και ο πελάτης μας στις απαιτήσεις του απέναντι μας.

Δεν γνωρίζουμε εξ αρχής τις λύσεις σε κάθε πρόβλημα Επικοινωνίας. Ξέρουμε όμως τους τρόπους για να οδηγηθούμε στις πιο βέλτιστες από αυτές.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Tailor – made λύσεις επικοινωνίας, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη και project.

Στρατηγική Συμβουλευτική κι εφαρμογή των σχεδίων επικοινωνίας

Ολιστική προσέγγιση σε κάθε project, από το επίπεδο της γενικότερης στρατηγικής μέχρι την εφαρμογή κάθε δράσης δημοσιότητας και την παραγωγή μοναδικού περιεχομένου

Image
Image