ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπόνηση και Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας

Το να σχεδιάζεις είναι το παν. Η Επικοινωνία είναι μια σειρά από ενέργειες. Χρειάζεται στρατηγική και προγραμματισμό, με μετρήσιμους στόχους, όλα βασισμένα στους διαθέσιμους πόρους κάθε μορφής. Μα, πιο πολύ, χρειάζεται γνώση, εμπειρία, εξειδίκευση, όραμα και δημιουργικότητα. Στη StrategyCom διαθέτουμε όλα αυτά και είμαστε σε θέση να χαράξουμε και να εφαρμόσουμε ένα απόλυτα προσωποποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας για τους πελάτες μας

 

 • Αναγνώριση επικοινωνιακών αναγκών και κοινών-στόχων, μέσα από έρευνα αγοράς
 • Εκπόνηση κοστολογημένου Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας
 • Εκπόνηση χρονοδιαγράμματος ενεργειών επικοινωνίας
 • Δημιουργία κεντρικού αφηγήματος γύρω από την επικοινωνιακή καμπάνια
 • Δημιουργικό επικοινωνιακών δράσεων – οπτικό / λεκτικό
 • Εφαρμογή επικοινωνιακών δράσεων σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα
 • Δημιουργία όλου του απαραίτητου περιεχομένου
 • Monitoring και βελτιστοποίηση κάθε δράσης για μεγαλύτερο αντίκτυπο
 • Δημιουργία τελικών (reports) επιμέρους δράσεων και Σχεδίου Επικοινωνίας
napoleon-better.jpg

Στρατηγική Συμβουλευτική σε επίπεδο Επικοινωνίας, Προβολής και Δημοσιότητας

Δυο στόχοι δεν είναι ποτέ ίδιοι και οι γενικές, απρόσωπες λύσεις ή οι βεβιασμένες ενέργειες δε βοηθούν στην επίτευξη κανενός! Η επικοινωνία είναι πολύμορφη και η σωστή χρήση των διαφορετικών τρόπων, εργαλείων και τεχνικών οδηγεί στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Η StrategyCom και η έμπειρη ομάδα της, αναλαμβάνουν βραχυχρόνια ή μακροχρόνια projects Στρατηγικής Συμβουλευτικής, λειτουργώντας σε ένα απόλυτα προσωποποιημένο επίπεδο με tailor-made λύσεις και καλύπτοντας κάθε επικοινωνιακή ανάγκη ή ανάγκη δημοσιότητας προσώπων, φορέων κι εταιριών.

 

 • Αναγνώριση επικοινωνιακών αναγκών κι αναγκών δημοσιότητας, στόχων και διαθέσιμων μέσων
 • Αναγνώριση κοινού – στόχου κι ενδιαφερόντων του
 • Προτάσεις μέσων και μηνυμάτων
 • Διαμόρφωση δημόσιας εικόνας προσώπων και φορέων
 • Αναγνώριση συμφεροντούχων (stakeholders) κι ανάπτυξη δικτύων
 • Ανάπτυξη δικτύου δημοσιότητας – επαφές με ΜΜΕ
 • Ανάπτυξη δικτύων σε τοπικές κοινότητες – advocacy
 • Εσωτερική Επικοινωνία και δίκτυo συνεργατών
 • Σχέσεις με stakeholders και κυβερνητικές σχέσεις
 • Ανάπτυξη δικτύου διαχείρισης της εταιρικής φήμης (reputation management), ψηφιακού και φυσικού
 • Media & Public Speaking training και προετοιμασία συνεντεύξεων πολιτικών ή εταιρικών στελεχών
 • Συγγραφή αρθρογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής
 • Λογογραφία για πολιτικές ή εταιρικές δημόσιες εμφανίσεις
 • Κειμενογραφία – ανάπτυξη πολυμορφικού περιεχομένου κατά περίπτωση (social media, mail campaigns, Δ.Τ., ανακοινώσεις)

 

Εκπόνηση και Εφαρμογή Σχεδίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, οι εταιρίες και οι οργανισμοί οφείλουν να προσφέρουν πίσω (give back) στην κοινωνία και στις τοπικές κοινότητες στις οποίες δρουν. Μέσα από ένα σχέδιο δράσεων κι ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρία αποδεικνύει εμπράκτως την κοινωνική της ευαισθησία και ανταποδίδει (reciprocate) στο κοινό τη στήριξη που της προσφέρει. Παράλληλα προωθεί την αναγνωρισιμότητα και την εταιρική της φήμη. Στη StrategyCom πιστεύουμε πολύ στη δύναμη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να καλυτερέψει τον κόσμο και τον οργανισμό σας.

 

 • Αναγνώριση περιοχών κοινωνικής προσφοράς και κοινών-στόχων που εναρμονίζονται με τις αξίες του brand
 • Εκπόνηση κοστολογημένου Σχεδίου ΕΚΕ
 • Εκπόνηση χρονοδιαγράμματος δράσεων ΕΚΕ
 • Δημιουργία προγράμματος δράσεων ΕΚΕ με διακριτή οπτική και λεκτική ταυτότητα
 • Εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ σύμφωνα με το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα
 • Δημιουργία περιεχομένου προβολής των δράσεων ΕΚΕ
 • Προβολή των δράσεων ΕΚΕ στα κατάλληλα κανάλια
 • Monitoring και βελτιστοποίηση κάθε δράσης για μεγαλύτερο αντίκτυπο
 • Δημιουργία τελικών εκθέσεων (reports) αποτελεσμάτων για τις δράσεις ΕΚΕ

Διαφημιστικές καμπάνιες (concept, υλοποίηση)

Στη StrategyCom γνωρίζουμε ότι επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια δεν είναι αυτή που δημιουργεί μια πλασματική ανάγκη στον καταναλωτή, αλλά αυτή που τονίζει την πραγματική χρησιμότητα ενός προϊόντος στην καθημερινότητά του. Η σωστή ανάγνωση του κοινού-στόχου, η δημιουργικότητα και η καλαισθησία χτίζουν μια διαφημιστική καμπάνια που πετυχαίνει τους σκοπούς της σε όλα τα επίπεδα, αποφέρει αναγνωρισιμότητα και πωλήσεις και δίνει αξία στο brand και στον καταναλωτή.

 

 • Αξιοποίηση έρευνας αγοράς για αναγνώριση του κοινού – στόχου
 • Branding
 • Concept διαφημιστικής καμπάνιας, με βάση τα προτερήματα του προϊόντος και τις αξίες του brand
 • Δημιουργία οπτικού και λεκτικού μέρους της καμπάνιας
 • Δημιουργία πολυμορφικού περιεχομένου για όλα τα στάδια της καμπάνιας
 • Media planning & buying
 • Προσαρμογή των στοιχείων της καμπάνιας για προβολή στις επιλεγμένες πλατφόρμες (digital & social media τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα)
 • Google Ads
 • Facebook – Instagram ads
 • Twitter Ads
 • Other Ad Platforms

Διαχείριση κρίσεων επικοινωνίας

Κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς όπως τα περιμένεις. Μια κρίση επικοινωνίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εταιρική φήμη ή στη φήμη ενός προσώπου που θα τα ακολουθεί για χρόνια. Καθώς η αναπαραγωγή στον ψηφιακό και πραγματικό κόσμο γίνεται ταχύτατα, απαιτείται και ταχύτατη διαχείριση. Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της StrategyCom στη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων προσφέρει τη διαβεβαίωση ότι η οποιαδήποτε κρίση θα αναγνωριστεί και θα αντιμετωπιστεί άμεσα κι επιτυχημένα, ενώ μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία περαιτέρω προβολής του οργανισμού με επιθυμητό τρόπο.

 

 • Αναγνώριση πιθανών εστιών κρίσης από πριν και προετοιμασία manual διαχείρισης
 • Εκπαίδευση στελεχών με tailor-made προσομοιώσεις σεναρίων κρίσεων / σχετικά case studies
 • Δημιουργία ομάδας διαχείρισης κρίσεων από in-house στελέχη και καθοδήγηση από τη StrategyCom
 • Δημιουργία, επιμέλεια κι ενεργοποίηση δικτύου διαχείρισης εταιρικής φήμης
 • Δημιουργία περιεχομένου για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης σε όλες τις πλατφόρμες
 • Above- και below-the-line ενέργειες
 • Συμβουλευτική και media training των brand ambassadors
 • Δημιουργία αναλυτικού report διαχείρισης κρίσης για προετοιμασία διαχείρισης μελλοντικών κρίσεων
Image
Image